Poplatky za štúdium na školský rok 2015/2016

V zmysle §49 zákona č.245/2008 Z.z. prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole na žiaka
  a) s trvalým pobytom mimo územia mesta Svätý Jur podľa druhu výučby sumou:
  Prípravné štúdium : individuálne vyučovanie 11 € / mesiac
    kolektívne vyučovanie 11 € / mesiac
  Základné štúdium - kolektívne vyučovanie:
    výtvarný odbor 12 € / mesiac
    tanečný odbor 12 € / mesiac
    literárno-dramatický odbor 12 € / mesiac
  Základné štúdium- individuálne vyučovanie:
    hudobný odbor 13 € / mesiac
 
  b) s trvalým pobytom v meste Svätý Jur mesačne podľa druhu výučby sumou:
  Prípravné štúdium : individuálne vyučovanie 8 € / mesiac
    kolektívne vyučovanie 8 € / mesiac
    ako druhý predmet 9 € / mesiac
  Základné štúdium - kolektívne vyučovanie:
    výtvarný odbor 9 € / mesiac
    tanečný odbor 9 € / mesiac
    literárno-dramatický odbor 9 € / mesiac
    ako druhý predmet 10 € / mesiac
    zbor 8 € / mesiac (žiaci, ktorý nemajú hudobný nástroj)
  Základné štúdium- individuálne vyučovanie:
    hudobný odbor 10 € / mesiac
    ako druhý predmet 11 € / mesiac
 
V zmysle § 49 zákona č.245/2008 Z.z. prispieva dospelá osoba
  a) s trvalým pobytom mimo územia mesta Svätý Jur na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole mesačne podľa druhu výučby sumou:
  Hudobný odbor individuálne vyučovanie 27 € / mesiac
  Tanečný a výtvarný odbor kolektívne vyučovanie 27 € / mesiac
  zbor kolektívne vyučovanie 10 € / mesiac
 
  b) s trvalým pobytom v meste Svätý Jur na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole mesačne podľa druhu výučby sumou:
  Hudobný odbor individuálne vyučovanie 25 € / mesiac
  Tanečný a výtvarný odbor kolektívne vyučovanie 25 € / mesiac
  zbor kolektívne vyučovanie 10 € / mesiac
 

VZN č.5/2015 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach


Kollárová 2
900 21 Svätý Jur
riaditeľ: Darina Mellenová

tel/fax: 02/4497 1315

zussvatyjur@zussvatyjur.sk
zussvatyjur@centrum.sk

EXO hosting

Dnes je: 22. October 2017

ahoj, si navstevnik: 774