Spôsob úhrady školného

prevodným príkazom alebo v hotovosti na:
účet školy 0189806728/0900
IBAN: SK25 0900 0000 0001 8980 6728
a ako variabilný symbol je potrebné uvádzať číslo priradené učiteľovi:

Mellenová- 01
Špačková - 02
Buocik - 03
Horenitzká-04
Spusta - 05
Klebercz - 06
Podolská - 09
Nemcová - 12
TO - 10
VO - 11
LDO - 13

potvrdenie o úhrade školného je potrebné odovzdať vyučujúcemu.


Kollárová 2
900 21 Svätý Jur
riaditeľ: Darina Mellenová

tel/fax: 02/4497 1315

zussvatyjur@zussvatyjur.sk
zussvatyjur@centrum.sk

EXO hosting

Dnes je: 22. October 2017

ahoj, si navstevnik: 765