Pedagógovia

riaditeľ: Darina Mellenová husle

Hudobný odbor: Mgr. Adriana Nemcová klavír  
  Mgr.art. Ľubica Podolská klavír
  Mgr. Ľubica Špačková spev, teória
  Mgr.art. Marek Spusta flauta, akordeón
  Alexander Klebercz gitara
  P. Buocik gitara
  Mgr. Magdaléna Horenitzká zobc.flauta, klarinet, keyboard

Výtvarný odbor: Mgr. Gabriela Hercegová

Tanečný odbor: Mgr. D. Blahová    

Literárno dramatický odbor: Bc.N. Vorelová


Kollárová 2
900 21 Svätý Jur
riaditeľ: Darina Mellenová

tel/fax: 02/4497 1315

zussvatyjur@zussvatyjur.sk
zussvatyjur@centrum.sk

EXO hosting

Dnes je: 22. October 2017

ahoj, si navstevnik: 770