Literárno - dramatický odbor

Pedagóg LDO:
Bc.N. Vorelová

Literárno-dramatický odbor je zameraný na rozvoj hereckého nadania. Žiaci majú možnosť rozvíjať svoje hlasové i pohybové zručnosti, učia sa spolupráci v kolektíve a rozvíjajú svoj prejav v rámci spoločnosti. Tento rozvoj sa realizuje pomocou umeleckého prednesu poézie a prózy, dramatického prednesu a pohybom na javisku. Činnosť žiakov sa prezentuje na koncertoch, festivaloch a súťažiach organizovaných pre ZUŠ a rôznych iných podujatiach počas školského roka.


Kollárová 2
900 21 Svätý Jur
riaditeľ: Darina Mellenová

tel/fax: 02/4497 1315

zussvatyjur@zussvatyjur.sk
zussvatyjur@centrum.sk

EXO hosting

Dnes je: 22. October 2017

ahoj, si navstevnik: 768