Hudobný odbor

Darina Mellenová husle
Mgr. Adriana Nemcová klavír
Mgr.art. Ľubica Podolská klavír
Mgr. Ľubica Špačková spev, teória
Mgr.art. Marek Spusta flauta, akordeón
Alexander Klebercz gitara
P. Buocik gitara
Mgr. Magdaléna Horenitzká zobc.flauta, klarinet, keyboard

Hudobný odbor ZUŠ ponúka štúdium hry na klavíri, keyboarde, husliach, gitare, akordeóne, flaute, klarinete a spev. Žiaci prezentujú svoje nadobudnuté zručnosti počas celého štúdia na interných a verejných koncertoch usporiadaných ZUŠ. Zároveň sa žiaci reprezentujú ZUŠ i mesto Svätý Jur na celoslovenských súťažiach vo svojich odboroch, kde sa úspešne umiestňujú. ZUŠ prispieva svojim kultúrnym programom na rôznych spoločenských podujatiach vo Svätom Jure a okolí.


Kollárová 2
900 21 Svätý Jur
riaditeľ: Darina Mellenová

tel/fax: 02/4497 1315

zussvatyjur@zussvatyjur.sk
zussvatyjur@centrum.sk

EXO hosting

Dnes je: 22. October 2017

ahoj, si navstevnik: 773