História Základnej umeleckej školy

Základná umelecká škola vo Svätom Jure bola založená v septembri 1969. Prvou riaditeľkou bola pani Soňa Bernáthová. V roku 1970 bol dočasným riaditeľom pán Farkaš. V septembri 1971 prevzala školu pani Emília Pitoňáková a od roku 1997 je riaditeľkou pani Darina Mellenová.

Zriaďovateľom Základnej umeleckej školy je mesto Svätý Jur. Škola má od roku 2002 právnu subjektivitu a sídli v budove Základnej školy na Kollárovej ulici 2, kde má svoje priestory pre vyučovanie hudobného, výtvarného, tanečného a literárno - dramatického odboru. Žiaci navštevujú v hudobnom odbore hru na husle, klavír, keyboard, gitaru, basovú gitaru, flautu, spev, klarinet,akordeón.

Vo výtvarnom odbore sa venujú maľbe, grafike, modelovaniu a dekoratívnym činnostiam.

V tanečnom odbore deti od 5.rokov absolvujú hudobno - pohybovú prípravu a v ďalších rokoch dostávajú základy klasického, ľudového a moderného tanca. Okrem týchto tanečných techník si deti zatancujú aj country, historické tance a tance štandardné.

Dramatický odbor sa venuje malým scénkam a divadielkam.

Škola sa prezentuje na koncertoch, súťažiach, prehliadkach, výstavách v meste Svätý Jur i v okolí.


Kollárová 2
900 21 Svätý Jur
riaditeľ: Darina Mellenová

tel/fax: 02/4497 1315

zussvatyjur@zussvatyjur.sk
zussvatyjur@centrum.sk

EXO hosting

Dnes je: 22. October 2017

ahoj, si navstevnik: 772